Wyszukiwarka

Regulamin

Jesteś w sklepie.

Zamów książkę.

Jak zamówisz, (już Cię kocham, tylko nie mów o tym nikomu) zapłać i czekaj.

Jeśli nie przyjdzie - skontaktuj się z nami.

KONTAKT

RODO

UWAGA: W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji: 

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Zgodnie z art. 13 w/w rozporządzenia, informujemy iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Yacht Club Sail Away z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 1/26, 40-873 Katowice. Dane kontaktowe: adres do korespondencji: Y.C.Sail Away, Łoptaki Cegielnia 6, 98-100 Łask; mail info@sailaway.in, tel. 888 177 795.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu: wykonania umowy (realizacja rejsu), wypełnienia obowiązku podatkowego (umowa jest  jednocześnie dokumentem sprzedaży rejsu) oraz ewentualnego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO).

3. Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Twoje dane osobowe zawarte w formularzu on-line (jeśli został wysłany) są usuwane natychmiast po zawarciu umowy o rejs lub rezygnacji (domyślnie w przypadku niewpłacenia zaliczki). Dane zawarte w umowie o rejs (jako dokumencie sprzedaży) przechowywane są zgodnie z prawem podatkowym 6 lat od momentu zawarcia umowy, a następnie są usuwane.

6. Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a także niezbędne w celu realizacji umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych) oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.

9. Twoje dane osobowe nie są profilowane.

Darmowy licznik odwiedzin